Projekter

Bæredygtig Produktion gav SMV’er mulighed for at få ingeniørstuderende til at løse opgaver relateret til bæredygtighed. Som virksomhed var det typisk baseret på en investerer på tre møder à en times varighed. DTU stillede medarbejdere og studerende til rådighed og faciliterer løsning af virksomhedens udfordring. Samarbejdet udformede sig forskelligt afhængig af hvad der passede bedst til den problemstilling, som virksomheden ville have løst:
De studerende kunne hjælpe med at skabe overblik over, hvor virksomhedens produktion kunne forbedres i en bæredygtig retning. Foruden de økonomiske fordele i en grøn produktion bidrog Bæredygtig Produktion til virksomhedens CSR-indsats. Projektet fremmede virksomhedernes udbytte af en bæredygtig produktion ud fra en bred samfundsmæssig sammenhæng: Socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Projekter

http://www.bridging.dtu.dk/projekter
24 AUGUST 2019