Samarbejdspartnere

Bæredygtig Produktion giver SMV’er mulighed for at få ingeniørstuderende til at løse opgaver relateret til bæredygtighed. Som virksomhed investerer man typisk tre møder á en times varighed. DTU stiller medarbejdere og studerende til rådighed og faciliterer løsning af jeres udfordring. Samarbejdet kan tage flere former afhængig af, hvad der passer bedst til problemstillingen, som virksomheden vil have løst:

De studerende kan hjælpe med at skabe overblik over, hvor virksomhedens produktion kan forbedres i en bæredygtig retning. Foruden de økonomiske fordele i en grøn produktion kan Bæredygtig Produktion bidrage til jeres CSR-indsats. Vi søger at fremme jeres udbytte af en bæredygtig produktion ud fra en bred samfundsmæssig sammenhæng: Socialt, økonomisk og miljømæssigt.

DTU Diplom har allerede nu formået at skabe bæredygtige projekter i samarbejder med SMV’er.

Nedenfor ses vores nuværende samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere

http://www.bridging.dtu.dk/samarbejdspartnere
24 AUGUST 2019