Værktøjer og faciliteter

DTU Diplom har i samarbejde med en række SMV'er skabt en række værktøjer, som kan bidrage til at identificere og løse nogle af de vigtige problemstillinger, som SMV’er oplever inden for bæredygtighed. Her på siden nogle af værktøjerne beskrevet og gjort tilgængelige. Værktøjerne kan bruges som inspiration til, hvordan SMV’er kan igangsætte bæredygtige tiltag i virksomheden.

Værktøjer

http://www.bridging.dtu.dk/vaerktoejer
24 AUGUST 2019