Laboratorium for grønne tage

Laboratorium for grønne tage

Flere og flere kommuner og bygherrer lægger grønne tage på deres bygninger. Der er mange gode grunde til at anvende grønne tage, men få af argumenterne er videnskabeligt underbyggede med test og forsøgsresultater. Derudover mangler der anvisninger og normer, som beskriver etableringsforhold, drift og effekt af de forskellige typer af grønne tage.

DTU Diplom er i gang med at etablere er Laboratorium for grønne tage, hvor det er muligt at afprøve eksisterende løsninger og udvikle nye typer af grønne tage. Laboratoriet udvikles i samarbejde med virksomheder, vidensinstitutioner og diplomingeniørstuderende.

I testhusene opsamles data om afledning af regnvand, fugt og temperatur i bygningsdelene under det grønne tag.

Materiale til download

 

Rapport

Laboratorium for grønne tage

Kontakt

Jesper Molin
Lektor
DTU Diplom
35 88 53 37

Kontakt

Solbritt Christiansen
Lektor, Civ ing
DTU Diplom
24 89 64 28
http://www.bridging.dtu.dk/Vaerktoejer/Laboratorium-for-groenne-tage
24 AUGUST 2019