Bæredygtig Produktion, Afsluttende konference 13. marts 2018

Konference på DTU Ballerup Campus

Få reframet dit udviklingsprojekt, nye perspektiver på verdensøkonomien i bæredygtigt perspektiv og indsigt i spændende projekter og værktøjer til bæredygtig omstilling på konferencen den 13. marts 2018.

Oplægsholdere

Mads Lebech Mads Lebech er adm. direktør for Industriens Fond. Ud over sit virke i Fonden besidder han en række forskellige tillidshverv, blandt andet som formand for Turismens Vækstråd, som næstformand for Tivoli A/S og som bestyrelsesmedlem hos Nordea Invest Foreningerne. Mads Lebech har tidligere været borgmester på Frederiksberg. 
Thomas Wedell-Wedellsborg Thomas Wedell-Wedellsborgs forskning er bl.a. bragt i Harvard Business Review, The Sunday Times, Bloomberg Businessweek og Financial Times. For nylig inkluderede HR Magazine Thomas Wedell-Wedellsborg på deres liste over “Top 20 International Thinkers”. Ved siden af sine akademiske aktiviteter er Thomas Wedell-Wedellsborg partner hos rådgivningsfirmaet The Innovation Architects, hvor han arbejder med ledere fra hele verden. 
Susanne Justesen Susanne Justesen er en anerkendt ekspert inden for innovationsledelse og hvordan vidensdiversitet kan udnyttes til at gøre innovationsprocesserne mere innovative. Hun er ekstern lektor i innovationsledelse på CBS, og er også grundlæggeren af Innoversity Copenhagen, hvor hun rådgiver en række forskellige nationale og internationale virksomheder og organisationer.
Henrik Drusebjerg Henrik Drusebjerg er chefstrateg i Carnegie Investment Bank, og er en af de mest citerede og højtprofilerede aktiestrateger i Danmark. Henrik Drusebjerg er ofte at finde i diverse medier som TV2 Business, Børsen og lignende, hvor han formidler sin ekspertviden inden for finansverdenen. Derudover er han en meget meget erfaren og brugt oplægsholder.

 

Program

13.00 Velkommen
Mads Lebech, Industriens Fond
13.10 Resultater af projekt Bæredygtig Produktion
Lars D. Christoffersen, DTU Diplom
13.25 Case: Samarbejdet mellem Greens og DTU
Lars-Erik Rasmussen, Greens 
13.35

Bæredygtig verdensøkonomi
Henrik Drusebjerg, Carnegie Investment Bank

Henrik Drusebjerg deler sin omfattende analytiske viden og indsigt om 
verdens tilstand set fra et økonomisk og politisk synspunkt. 
Verdensøkonomien er stadig i bedring, virksomhederne tjener igen flere 
penge, og renterne er lave. Men bruges dette overskud til at investere i mere 
bæredygtige løsninger og produktioner? 

14.30 Rundtur til værksteder og laboratorier 
15.00

Reframing Innovation
Thomas Wedell-Wedellsborg og Susanne Justesen

En workshop i reframing, som er unik metode til at arbejde med at løse 
problemer relateret til bæredyghed - i praksis. Metoden, der er udviklet 
af Thomas Wedell-Wedellsborg, er blevet anvendt globalt af bl.a. 
Microsoft, CitiGroup og Cisco.

16.30 Postersession
17.00 Tak for i dag 

Formålet med projektet Bæredygtig Produktion er at understøtte den praktisk orienterede udvikling i små og mellemstore danske virksomheder i retning mod en mere bæredygtig produktion. Projektet er et treårigt forløb, som er udsprunget af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion.

http://www.bridging.dtu.dk/Konference
24 AUGUST 2019